15 Oct 2014 | 

Globaliseringskonferansen: fra asyldebatt til rasisme?

Anne Marie Mollen

Skribent

Ulovlige, Innvandringsregulerende hensyn, grunnløse, kriminelle, papirløs, flom – ord de fleste forbinder med dagens asylpolitiske debatt i Norge. Mennesker på flukt med rett til beskyttelse utgjør omtrent kun 3.4 prosent av den norske befolkningen. Allikevel gir dagens offentlige debatt inntrykk av at disse menneskene utgjør en trussel for landets politiske og økonomiske bærekraft. Hvordan påvirker asylpolitikkens retorikk holdninger blant majoriteten, deres syn på kulturelt mangfold og aksept for forskjellighet? Bidrar asyldebatten til å konstruere rasisme?

 

Program:

Innledning ved Elisabeth Eide, medieforsker og forfatter

Paneldebatt:

Mina Adampour, leder, Ungdom mot rasisme
Lars Akerhaug, journalist, Minerva
Andrea Sjøvoll, leder, Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS
Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk senter
Sylo Taraku, generalsekretær, LIM

Ordstyrer: Håkon Ødegård

For mer informasjon om Globaliseringskonferansen, se deres hjemmeside her. 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.