15 Oct 2014 | 

Globaliseringskonferansen: hvordan bekjempe rasisme i 2014?

Anne Marie Mollen

Skribent

Rasisme kommer i mange former. Den kan være statlig og komme til uttrykk gjennom lover, og den kan være organisert og komme til uttrykk gjennom grupper og organisasjoner som sprer hat og vold. I tillegg ser vi den rasismen folk møter hver eneste dag, gjennom fordommer og holdninger som har eksistert lenge. Hvordan møter vi rasismen i Norge i dag? Hva må vi gjøre for å bekjempe rasismen?

Innledere:

Mina Adampour, leder Ungdom mot Rasisme

Linda Alzaghari, Daglig Leder Minotenk

Herman Thamdrup Lund, Nestleder og antirasistisk ansvarlig, Rød Ungdom

Shoaib Sultan, rådgiver Antirasistisk Senter

 

For mer informasjon om Globaliseringskonferansen, se deres hjemmeside her. 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.