15 Jan 2020 | 

Gratulerer til Helsesenteret for papirløse migranter!

Antirasistisk Senter vil gratulerer Helsesenteret med viktig menneskerettighetsarbeid for en svært sårbar gruppe.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Siden Helsesenteret ble grunnlagt for ti år siden, har det tatt imot nesten 5000 pasienter. 153 av dem har vært barn. Pasientene har hatt 121 ulike nasjonaliteter, flest fra Afghanistan, Romania, Somalia, Mongolia, Etiopia, Iran, Irak, Eritrea, Nigeria og Pakistan. Til sammen har det vært holdt ca. 28 000 konsultasjoner, og det har blitt gitt 3300 henvisninger. Dette er 28 000 ganger hvor Helsesenterets ansatte og ikke minst mange frivillige har stilt opp for mennesker som trenger det.

Dette er 28 000 ganger hvor Helsesenterets ansatte og ikke minst mange frivillige har stilt opp for mennesker som trenger det.

Samtidig er det begrenset hva et helsesenter i ideell regi kan gjøre. I mange tilfeller er Helsesenteret avhengig av videre oppfølging av pasientene fra det offentlige helsevesenet. Papirløse har imidlertid svært begrenset tilgang på offentlig helsehjelp. Også internasjonalt skiller Norge seg ut negativt, ved bare å tilby det absolutte minimum.

Dette betyr at mange papirløse må leve med lidelser og smerter som kunne ha vært avhjulpet. Dette er ikke sosialdemokratiet Norge verdig. Å videreføre dagens svært strenge tilnærming i møte med en så sårbar gruppe, er i praksis å godta at mange mennesker skal leve unødig med lidelser.

Jubileet markeres i dag, 15. januar, med en konferanse hos Norges Røde Kors som setter fokus på behovet for å styrke papirløses adgang til helsehjelp.

I forbindelse med konferansen har Antirasistisk Senter blant annet bistått med å hente inn hilsningsvideoer både nasjonalt og internasjonalt. Disse kan sees nedenfor.

 

 

Oslos ordfører Marianne Borgen

 

Regional representant for FNs høykommissær for menneskerettigheter i Europa, Birgit Van Hout

 

Biskop emeritus Gunnar Stålsett

 

Direktør for IOMs Migration Health Division, Jacqueline Weekers

 

President i Leger uten grenser, Karine Nordstrand

 

Generalsekretær i Amnesty Internation Norge, John Peder Egenæs

 

Generalsekretær i Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), Michele LeVoy

 

Seniorforsker ved The Centre on Migration, Policy, and Society (COMPAS) ved Universitetet i Oxford, Nicola Delvino

 

Karl Eldar Evang, samfunnsdebattant, psykolog og frivillig ved Helsesenteret for papirløse

 

Kommunikasjonsansvarlig i Refugees Welcome Norge, Linn Herland Landro

 

Leder ved Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen

 

Se videoen fra Danielle Maria Marouda, lederen av Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI), her

 

Bilde: Norges Røde Kors.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.