16 Jan 2020 | 

16 Jan 2020 | 

NicolaDelvinoseniorforskervedTheCentreonMigrationPolicyandSocietyCOMPASvedUniversitetetiOxford

Nicola Delvino, seniorforsker ved The Centre on Migration, Policy, and Society (COMPAS) ved Universitetet i Oxford

Maria Wasvik

Redaktør

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.