22 Dec 2015 | 

Grenseløs kjærlighet

Norsk Organisasjon for Familiegjenforening krever maksimal behandlingstid for familiegjenforening på 6 mnd. Maria Wasvik fra Antirasistisk Senter holdt en sterk og personlig appell ved organisasjonens markering foran Stortinget 4.12.15.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Ved markeringen Grenseløs kjærlighet foran Stortinget 4.12.2015 holdt Maria Wasvik en sterk og personlig appell på vegne av Antirasistisk Senter. Klikk her for å høre appellen.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.