18 May 2012 | 

Håndbok i Antidiskrimineringsarbeid for Frivillige Organisasjoner- Del I

Håndboka er laget innen rammen for prosjektet “Awareness raising in the areas of non- discrimination and equality targeted at civil society organizations” (VC/2010/007) som har som mål å utvikle tilpasset opplæringsmateriell og -aktiviteter for NGOer for å styrke deres arbeid for ikke-diskriminering og likeverd. Håndboka er todelt, første del er en kursmodul med veiledning for kursholdere.

Anne Marie Mollen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.