12 Feb 2018 | 

– Etnisk profilering må opphøre

– Det er politiets jobb å ivareta rettighetene til alle byens borgere, ikke å bryte dem gjennom rutinemessig bruk av etnisk profilering.

Redaksjonen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.