28 Nov 2017 | 

Juridisk bistand

Har du opplevd diskriminering på grunn av eksempelvis hudfarge, seksuell orientering eller religiøs tro?

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Skeiv Verden og Antirasistisk Senter har startet et nytt, felles prosjekt for å gi juridisk rådgivning og bistand i diskrimineringssaker. Hvis du har opplevd diskriminering, kan du kontakte vår juridiske rådgiver Rokaya Hossainali på rokaya@dhjelpen.no.

Det er best hvis du først sender oss alt du har av informasjon og dokumentasjon om det som har skjedd. Vår rådgiver vil kontakte deg når hun har sett på det. Du kan også ringe henne på telefon 98 13 12 17 for å gjøre en avtale.

Vi kan bistå i alle sakstyper som gjelder diskriminering, men vil ha et særlig fokus på hatkriminalitet og hatefulle ytringer.

Hvis du har vært utsatt for et straffbart forhold, kan vi hjelpe deg med å anmelde saken til politiet. Hvis du har opplevd diskriminering eksempelvis på arbeidsplassen, på skolen eller i møte med en offentlig etat, kan vi bistå med å klage saken inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), eller vi kan kontakte arbeidsgiveren/skolen/den offentlige etaten direkte. Hva vi gjør avhenger av hva vi mener er best i den konkrete saken – hva som kan gi best resultat for deg. Vi vil alltid snakke med deg før vi gjør noe, og vi vil aldri gjøre noe du ikke vil.

Vi kan bistå i alle sakstyper som gjelder diskriminering, men vil ha et særlig fokus på hatkriminalitet og hatefulle ytringer. Vi bistår primært i saker som gjelder diskriminering som helt eller delvis har sammenheng med hudfarge, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, religion/livssyn, avstamning eller nasjonalitet. Vi kan i noen tilfeller også se på diskriminering som har sammenheng med nedsatt funksjonsevne.

Vår juridiske rådgiver snakker følgende språk: norsk, arabisk, dari/farsi og engelsk.

Vi har taushetsplikt om alt du forteller oss.

Vår juridiske rådgiver

Rokaya Hossainali er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun har tidligere blant annet jobbet som tolk, og hun skrev masteroppgave om diskriminering i arbeidslivet. Hun begynte å jobbe for dette prosjektet i regi av Antirasistisk senter og Skeiv Verden i november 2017, og er ansatt i en 40-prosentstilling.

Rokaya har normalt kontortider på mandager og tirsdager, og tar møter både i lokalene til Skeiv Verden (Torggata 1) og Antirasistisk Senter (Storgata 25).

 

 

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.