4 Sep 2014 | 

Hard, hardere, hardest

Regjeringen er på jakt etter tiltak som kan gi «flere, raskere og billigere» tvangsreturer, melder VG 27. august. Ordet som glimrer med sitt fravær, er “humane”, skriver Rune Berglund Steen i VG.

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Regjeringen er på jakt etter tiltak som kan gi «flere, raskere og billigere» tvangsreturer, melder VG 27. august. Ordet som glimrer med sitt fravær, er “humane.”

Det eneste utlendingsinternatet vi har foreløpig, på Trandum utenfor Oslo, har vært utsatt for sterk kritikk og regelmessige skandaler gjennom flere år. Det er ingen tvil om at oppholdet her er en betydelig ekstrabelastning for mange asylsøkere som skal sendes ut av Norge. Særlig hardt er oppholdet for de psykisk ustabile personene som gjerne blir plassert i isolatcellene, simpelthen fordi de er livredde for den forestående tvangsreturen til de krigsherjede og totalitære landene de har flyktet fra.

Nå vurderer norske myndigheter å ta enda et steg videre i prosessen med å kriminalisere disse menneskene, ved å plassere dem i egne avdelinger ved ordinære fengsler. At en palestiner, iraker eller afghaner flykter fra hjemlandet og søker asyl i Norge, er imidlertid ingen forbrytelse. En streng asylpolitikk blir heller ikke mer rettferdig av å behandle dem som avvises, stadig hardere.

Et annet forslag som vurderes er bruk av elektroniske fotlenker, igjen på linje med kriminelle. Jeg vil ydmykt foreslå følgende som et mer effektivt tiltak: Man kan utsette avviste asylsøkere for en moderat dose radioaktiv stråling. Slik kan de til enhver tid spores opp med geigerteller, og nattetid vil de lyse opp både Karl Johans gate og mer grisgrendte strøk.

Problemet er at hverken fakta eller satire synes å ha noen innvirkning på en asylpolitikk som stadig oftere mister menneskene av syne.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.