22 Aug 2019 | 

22 Aug 2019 | 

DET HASTER! HENT BARNA HJEM NÅ!

Et opprop fra 20 norske organisasjoner om å hente hjem de norske barna som lever under elendige forhold i interneringsleirer i Syria.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Signer underskriftskampanjen fra Amnesty International Norge, Antirasistisk Senter og 17 andre organisasjoner for å hente barna til Norge, her.

 

Til statsminister Erna Solberg,

Underskriverne vil på det sterkeste oppfordre den norske regjeringen til å hente hjem de norske barna som lever under elendige forhold i interneringsleire i Syria, sammen med barnas mødre, slik FN tydelig har bedt oss om, og slik våre mest grunnleggende verdier om humanitet og menneskerettigheter krever av oss.

Både Redd Barna og Røde Kors har slått alarm om situasjonen for flere av de norske barna som lever som flyktninger etter krigen mot Den islamske staten. Flere av barna befinner seg i flyktningleiren al-Hol, nordøst i Syria. De humanitære forholdene i leiren er uholdbare. Mange er syke og skadde, og flere barn i leiren har dødd av underernæring og sykdom.

Hvis vi ikke handler raskt, risikerer vi at det første norske barnet dør.

Det er uholdbart at barn i praksis straffes for handlinger foreldrene mistenkes for. Under FNs barnekonvensjon har vi en handlingsplikt. Disse barna befinner seg i en prekær situasjon. Hvis vi ikke handler raskt, risikerer vi at det første norske barnet dør. Den eneste akseptable løsningen er å hente barna til trygghet i Norge. I Norge står mange klare til å hjelpe barna, så de skal få de beste muligheter til et normalt og godt liv.

Spesielt i en så ekstrem situasjon vil det normalt ikke være forenlig med hensynet til barnets beste å skille barna fra mødrene. Barna kan allerede være traumatiserte, og må ikke utsettes for en så umenneskelig belastning som å gjøres foreldreløse. Det er derfor nødvendig å la mødrene komme tilbake til Norge sammen med barna.

Vi kan ikke godta at den norske staten skal svikte norske barn i nød.

Hvis de voksne har begått straffbare handlinger, må de selvsagt stilles til ansvar for dette, og det har man godt grunnlag for i norsk rett. Hvis mødrene ikke er i stand til å utøve forsvarlig omsorg, må en eventuell omsorgsovertakelse vurderes av de ansvarlige barnefaglige instansene i Norge, i tråd med hensynet til barnets beste.

Det er ikke alltid man i samtiden vet hvilke valg som vil definere oss som nasjon. Det er imidlertid lett å si at dette er ett av dem. Vi kan ikke godta at den norske staten skal svikte norske barn i nød. Dette kan ikke være det som skrives om oss i historiebøkene.

Norske myndigheter har forklart sin deltakelse i kampen mot den såkalte Islamske stat med at det var nødvendig for å forsvare sikkerhet og de prinsippene om humanitet og menneskerettigheter som terrororganisasjonen ønsket å knuse. Nå er det opp til oss å vise at vi tar disse verdiene på alvor. I møte med barns vergeløshet setter vi ikke hardhet, men omsorg. I møte med barns lidelse setter vi ikke urett, men menneskerettigheter. Vi vil innstendig be den norske staten opprettholde disse verdiene, ikke svikte dem.

 

Oppropet er signert av:

Amnesty International Norge v/generalsekretær John Peder Egenæs

Antirasistisk senter v/leder Rune Berglund Steen

Barnelegeforeningen v/leder Ketil Størdal

Den norske kirke v/leder for Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum

Dråpen i Havet v/generalsekretær Trude Jacobsen

EAFO v/styreleder Daniel Dale Laabak

Foreningen av tolvte januar v/styreleder Evy Ellingvåg

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF/WILPF) v/ Jorunn Karin Berg

Jussbuss v/daglig leder Ida Tønnessen

Mennesker i Limbo v/styreleder Tor B. Jørgensen

MiRA-senteret v/leder Fakhra Salimi

NOAS v/politisk rådgiver Mona Reigstad Dabour

Norsk Folkehjelp v/generalsekretær Henriette Killi Westhrin

Press – Redd Barna Ungdom v/leder Mina Vinje

Refugees Welcome Norway v/styreleder Jørn Erik Jenssen

RWALM v/Mona Bentzen

RIA v/styreleder Lene Høigård

SEIF v/leder Gerd Fleischer

Sosialarbeidere Uten Grenser v/styreleder Alexandra Tsiolas

Vergeforeningen Følgesvennen v/styreleder Hilde Krogh

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.