7 May 2021 | 

7 May 2021 | 

Hatefulle ytringer i kommentarfeltet

Se panelsamtale om ny rapport fra Bufdir og retriever, med Magali Courtade fra Antirasistisk Senter.

Redaksjonen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.