31 Jan 2023 | 

Hatem Ben Mansour – Daglig leder for Antirasistisk senter

Styret har nå avklart at Hatem Ben Mansour blir daglig leder for Antirasistisk Senter.
Hatem kom til Senteret som nestleder 1.februar 2022 etter en bred rekrutteringsprosess og ble konstituert som fungerende daglig leder i mai.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Hatem har på den korte tiden etablert seg som en leder som nytter tillit i ansattegruppen, samtidig med at han med ro og trygghet gjennomfører styrets vedtak om å styrke organisasjonens arbeid med Senterets kjerneaktivitet: antirasisme.

Hatem har bidratt til økt utadrettede virksomhet mot publikum, økt synlighet i media, initiert debatt om høyrevinden i Europa og Norge. Under hans ledertid har aktivitet som mobiliserer antirasister vært betydelig med for eksempel markeringer mot SIAN, til minne om Eugene Obiora, mot etnisk-profilering, mot nazister for å tydeliggjøre motstand mot rasisme og hat. Senteret bygger opp igjen arbeidet for å motvirke strukturer som bidrar til rasisme og ulikhet og nylig tatt flere initiativ til ulike markeringer gjennom Antirasistisk Fellesskap.

Arbeidet med videreutviklingen av en solid organisasjon er også godt i gang med mål om å styrke samarbeid og samhandling internt og få til et trivelig og motiverende arbeidsmiljø.

Med Hatem Ben Mansour har styret tilsatt en modig leder med god gjennomføringskraft sier styreleder Manuela Ramin-Osmundsen. Hatem vil nå gå i gang med rekruttering av Senterets nestleder, en stilling som nå blir utlyst.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.