11 Feb 2020 | 

Hører Resett hjemme i Redaktørforeningen?

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Da Klassekampen i går ba meg om eksempler på problematiske ytringer i Resetts kommentarfelt, søkte jeg bare på navnet på en av personene Resett har vært mest ute etter, valgte den første artikkelen (fra mars 2019) med en åpenbar “rage bait” som tittel, og fant straks eksemplene nedenfor.

Man skal generelt være svært varsom med å gjenta slike ytringer, men i dette tilfellet mener vi det er riktig å dokumentere Resetts praksis, og å vise hva slags ytringer som slipper gjennom kommentarfeltene til et nettsted som har søkt om opptak i Redaktørforeningen.

Det er viktig å huske at kommentarfeltene er forhåndsmoderert.

Man skal generelt være svært varsom med å gjenta slike ytringer, men i dette tilfellet mener vi det er riktig å dokumentere Resetts praksis.

“I og med denne utakknemlige X’s utsagn, bør hun pelle seg tilbake til sine egne der hun hører hjemme!”

“Utaknemligheten denne spøkelseskladden utøver er mildt sagt provoserende!”

“Hun er forferdelig frekk og utakknemlig. Og bør returnere dit hun kom fra.”

“Kan nesten virke som om hun ønsker borgerkrigen velkommen”

“hun har gjort seg husvarm i annen manns hus…”

“Håper hun kommer til en plass der det er veldig varmt .populært kalt Hælvete”

“Dette hadde heller aldri skjedd hvis dere ikke hadde invadert den hvite manns land.”

“Denne dama virker, unnskyld utrykket, stokk dum.”

“Hun er ikke bare dum. Hun er også OND! En farlig kombinasjon!”

“Hvorfor får denne personen oppholde seg i de kvite sitt land. Noen som sover i UDI?”

“Hun er et bablende fjols med sine Twitter-meldinger. Hvorfor kaste bort en eneste kalori på denne noksagten?”

Denne uttalelsen framstår som et forsvar for, eller i alle fall en rettferdiggjørelse av, terror: “Sannheten: Når muslimer bedriver terror er det i den mening å få islam-dominans. Når hvite slår til mot muslimer er det for å hindre ytterligere muslimsk innflytelse.”

Denne må kunne regnes som konspiratorisk: “Du har misforstått poenget. Vi skal ikke utryddes. Vi skal være slavene deres. Vi skal frataes stemmeretten, skal nektes å prate, vi skal bukke underdanig for herrefolket, men jobbe skal vi og betale skatt skal vi – og holde kjeft!”

Dette ble skrevet i en sak som blant annet handlet om massakren i Christchurch – altså en massakre på muslimer.

Og selvsagt: “Borgerkrigen er igang.” For når en høyreekstrem terrorist myrder uskyldige muslimer, er det “borgerkrig” det er.

“Mange unødvendige og stygge kommentarer”

I dagens Klassekampen sier redaktør Helge Lurås at “feil” skjer, og at det under kommentarfeltet jeg har sitert fra ovenfor, var “mange unødvendige og stygge kommentarer”. Dette er uendelig falskt fra “redaktør” Lurås. Problemet er selvsagt ikke at noen slike ting slipper gjennom. Problemet er at Resett aktivt legger opp til dette hatet, og gir det rimelig fritt leide i kommentarfeltene i sak etter sak.

Dette er uendelig falskt fra “redaktør” Lurås.

Jeg åpnet bare en annen artikkel om samme person med enda en rage bait-tittel (fra september 2018). Der fant jeg et titalls oppfordringer til at både hun og andre må sendes ut av landet, og selvsagt en del mer:

“Få ut denne afrikanske velferds-slukende steinbiten”

“Stopp trygden fra NAV og send dette uvesenet hjem til Somalia.”

“Ja hun burde straks kastes ut. Hun og hele familien. De har ingen ting her å gjøre. Vi skal ikke akseptere frekke flyktninger som blander seg inn i Norsk politikk og vår rett til å ytre det vi ønsker.”

“De passer ikke inn her, og de passer ikke inn der. Hvor faen skal vi gjøre av dem. Jeg vet ikke hvordan de forholder seg til internasjonalt farvann, om det finnes en permanent løsning der.”

“Muslimer ut av Vesten!”

“Venter på den dagen nok av oss som forstår alvoret – finner sammen i en overbevisende styring. En styring som flytter problemene ut av landet og tilbake der ondskapen begynte.”

“Den som venter på at somalierne selv skal bestemme seg for å forlate NAV, en ørkesløs tilværelse og naive nordmenn, venter nok forgjeves. De må tuppes ut, jo før, jo heller.”

“Dette kvinnemennesket må sees på som særdeles farlig.”

“Det ender kanskje med at vi må bukke for Putin eller Xi for å få ryddemannskap hit og gjenskape våre rettigheter som nordmenn – om noen tiår.”

“Det må da være mulig å få stoppet denne muslimske kvinnen som vil ødelegge Norge og retten til å ytre. Det er nettopp slike innvandrere som henne vi ikke ønsker her i landet. Brautende, forlangende og direkte frekk. Man må jo være ufattelig langt ute på venstresiden og totalt blindet av naivitet om man synes denne X er en berikelse. Hun er direkte ødeleggende og hun skaper hat og rasisme. Derfor må hun politisk stoppes å sendes ut.”

Kommentarene jeg nettopp har sitert, kom etter en artikkel med tittelen “X utsteder en fatwa mot Helge Lurås”. Man skal være nokså naiv for ikke å forstå at det Resett la opp til, var å skape engasjement gjennom hat mot X. Og hatet kom, med sine “mange unødvendige og stygge kommentarer”.

Og hatet kom.

Under den neste artikkelen jeg sjekket (fra mars 2019), fant jeg slikt som dette:

“denne udugelige skrikhalsen”

“En somalisk spydspiss inn i det særdeles subsidierte norske forfattermiljøet? Eller bare en mørkere og enda mer postmoderne variant av Jan Erik Vold? Hvem vet. Kan være kimen til noe virkelig stort, aldri godt å vite hva som gjemmer seg bak gardinene.”

“Tenker det at NAV er hovedinntektskilden, for disse bøkene med meningsløs svada er det vel ingen annen enn norske bibliotek som kjøper inn…..”

Jeg kunne selvsagt ha fortsatt, men dette får være mer enn nok.

En høyreradikal blogg

Jeg har ovenfor valgt kun å fokusere på ett forhold, nemlig hvordan Resett legger opp til sjikane av en enkeltperson og andre mennesker med samme bakgrunn som henne, og lar en rekke grove, sjikanøse og rasistiske kommentarer bli stående. Dette inngår som en del av Resetts kampanjepregede angrep på enkeltpersoner, angrep som har bidratt til at eksempelvis personen kommentarene ovenfor retter seg mot, delvis har trukket seg tilbake fra offentligheten.

Sven Henriksen skrev dette om en av de mange gangene den samme personen har blitt hetset hos Resett.

Resett har langt på vei brakt noe nytt inn i norsk offentlighet. Det negative personfokuset har gitt en ny, stygg dimensjon til en debatt som allerede kan være krevende for mange å stå i.

Det negative personfokuset har gitt en ny, stygg dimensjon til en debatt som allerede kan være krevende for mange å stå i.

Også under andre artikler finner man kommentarer som til fulle illustrerer hva slags nettsted man finner seg på. Under en ny artikkel om regjeringen finner man eksempelvis retorikk om at det har vært et “statskupp” i Norge, statsministeren omtales som “diktatorisk”, ungdommer i Groruddalen som “pøbel”, og for å avfeie Abid Raja, anses det som nok å påpeke at han er “pakistaner”. Resett er, kort oppsummert, en høyreradikal blogg.

Samtidig er det mye annet med Resett som gjør at Redaktørforeningen bør kvie seg. Jeg husker blant annet hvordan de valgte å publisere en artikkel som oppfordret til å gå etter politijurister:

“Hver gang noen tiltales for hatkriminalitet, bør Resett kontakte politiet og be om navnet på politijuristen som har bestemt at det skal tas ut tiltale. Politijurister skal ikke uforstyrret kunne gjøre karriere ved å tiltale 71-år gamle damer for hatkriminalitet, men måtte tåle at deres navn knyttes til tiltalebeslutninger som store deler av befolkningen trolig tar avstand fra, med de negative konsekvensene dette måtte få på det sosiale plan for politijuristene og deres pårørende.”

Etter at Resett blant annet publiserte navnet på en dommer, tillot de et usaklig personfokus på henne og hennes ektemann i kommentarfeltene.

Så har man også den nylige saken fra Haugerud, hvor Resett (og document.no) selvsagt ikke tok seg tid til å vente på mer nøkterne fakta før de publiserte en voldsom overdrivelse av et slagsmål som hadde funnet sted, med påfølgende omfattende deling av feilinformasjonen i sosiale medier, godt egnet til å jage opp en stemning av både frykt og hat.

Programerklæringen

Lurås valgte i sin tid å lansere nettsiden med følgende programerklæring:

«Et folk som prøver å overbevise seg selv om at de ikke finnes og har en identitet, har ingen fremtid. Vi og våre etterkommere har ingen særegen rett til landet, blir vi fortalt. En slik innstilling går ikke. Nordmenn er nødt til å begynne å stå opp for seg selv. Kun med stolthet og kraft kan landet bygges videre.»

Det er et, mildt sagt, nasjonalistisk utgangspunkt. Parallelt med dette handlet en av de aller første artiklene han publiserte, om innvandreres “parasittiske” natur, og en del mer:

“Vi har derfor ikke det naturlige forsvarsverket evolusjonen har utrustet oss med – sinne for å markere grenser rundt vår eiendom, hat mot parasittisk oppførsel og frykt mot fremmede som overtar vårt livsgrunnlag og erstatter vår kultur og våre verdier.”

Sinne, hat og frykt: Der har Resett virkelig banet vei.

Sinne, hat og frykt: Der har Resett virkelig banet vei.

Det burde være noe ærverdig knyttet til medlemskap i Redaktørforeningen. Hvis Redaktørforeningen slipper inn Resett, må man kunne konkludere med at det er nokså fritt fram for medlemskap, og at det ikke lenger gjelder noen vesentlige standarder.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.