1 Jun 2011 | 

Høring – avvikling av åremålsordningen for nemndlederne og direktøren i Utlendingsnemnda (UNE)

Høringssvar til Justis- og Politidepartementet om avvikling av åremålsordninger i Utlendingsnemnda.

Anne Marie Mollen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.