1 okt 2014 | 

HØRING – ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN (HEVING AV UNDERHOLDSKRAVET OG NY HJEMMEL FOR UNNTAK)