16 Feb 2016 | 

Høring – endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

“Antirasistisk Senter stiller seg avvisende til de langt fleste forslagene i høringsnotatet. Vi kan dessverre ikke være enige i at dette er innstramninger som er egnet til å beskytte asylinstituttet. Tvert om er det i mange tilfeller snakk om innstramninger som på alvorlig vis vil svekke det.”

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.