23 May 2014 | 

Høringssvar: endring i utlendingsforskriften (engangsløsning for lengeværende barn)

Antirasistisk Senters innspill til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev om engangsløsningen for de lengeværende barna.

Anne Marie Mollen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.