14 Apr 2020 | 

Høringssvar: Engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge

Les høringssvaret fra Antirasistisk Senter her.

Redaksjonen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.