11 Oct 2011 | 

Høringssvar: NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker

Høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om klagesaksbehandlingen i utlendingssaker.

Anne Marie Mollen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.