14 Apr 2020 | 

Høringssvar: Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige mm

Les høringssvaret fra Antirasistisk Senter her.

Redaksjonen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.