7 Sep 2012 | 

Høringsuttalelse – 22. juli-kommisjonens rapport

Høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet om 22. juli kommisjonens rapport.
Antirasistisk Senter kommenterer hovedsaklig på kapitlene om PST, og spesielt kap. 19 Kommisjonens observasjoner og anbefalinger, konklusjon nr 6: Med en bedre arbeidsmetodikk og et bredere fokus kunne PST ha kommet på sporet av gjerningsmannen før 22/7. Kommisjonen har likevel ikke grunnlag for å si at PST dermed kunne og burde ha avverget angrepene.

Anne Marie Mollen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.