1 Oct 2010 | 

Høringsuttalelse: Delutredning fra utvalget for klagesaksbehandling på utlendingsfeltet – utvidet instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda

Antirasistisk Senters innspill til Justis- og politidepartementets høringsbrev om utvidet instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda.

Anne Marie Mollen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.