6 Oct 2010 | 

Høringsuttalelse: Endringer i utlendingsloven om adgangen til frihetsberøvelse mv.

Hørringssvar til Justis- og politidepartement om endringer i utlendingsloven fra oktober 2010.
Tema: meldeplikt og bestemt oppholdssted, frihetsberøvelse, fengsling av straffedømte, “grunnleggende nasjonale interesser

Anne Marie Mollen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.