6 Oct 2010 | 

Høringsuttalelse: fjerning av uttrykket “rase”

Høringsuttalelse til Justis- og politidepartementet: Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (fjerning av uttrykket ”rase” fra flyktningbestemmelsene, regulering av adgangen til frivillig arbeid, tidligere forhåndsvarsel i utvisningssaker mv.)

Anne Marie Mollen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.