14 Apr 2015 | 

Høye selvmordstall på asylmottak

De siste fem årene har det vært 74 dødsfall ved norske asylmottak. En europeisk kartlegging viser at selvmord er hyppigste dødsårsak blant asylsøkere.
– Tallene er veldig høye, sier Rune Berglund Steen til Utrop-

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.