15 Aug 2014 | 

Høyreekstremisme i Norge – Trender og utvikling

Denne rapporten bygger videre på vår rapport fra april 2012, og gir først og fremst en oppdatert beskrivelse og analyse av relevante miljøer og vesentlige utviklings¬trekk i det aktuelle tidsrommet.

Anne Marie Mollen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.