20 jan 2016 | 

Høyring – om å opne for moglegheit til å erverve dobbelt stasborgarskap

Antirasistisk Senter sin høyringsuttalelse til kommunal- og forvaltningskomiteen om å opne for moglegheit til å erverve dobbelt stasborgarskap.