19 Oct 2017 | 

19 Oct 2017 | 

Nisha og faren i Norge

Hva vil folk si

Maria Wasvik

Redaktør

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.