7 Mar 2016 | 

Hvor mange identiteter kan man ha?

“Mange er inkonsekvente i sin språkføring og her er en raritet: De nordmenn som utvandret til Amerika på 1800-tallet kaller vi norsk-amerikanere. […] Amerikanere med opphav i Norge. Når vi snakker om norsk-pakistanere derimot mener vi nordmenn med pakistansk opphav,” skriver Ervin Kohn i VG.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.