30 Mar 2016 | 

Hvordan bør norske myndigheter arbeide mot rasisme og etnisk diskriminering?

Antirasistisk Senter inviterer i samarbeid med en rekke andre organisasjoner til frokostmøte om regjeringens arbeid mot rasisme og etnisk diskriminering.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Norges innsats mot rasisme og etnisk diskriminering blir vurdert av FNs rasediskrimineringskomité (CERD) hvert fjerde år. Etter den siste høringen i Genève august, kom rasediskrimineringskomiteen med uvanlig tydelige henstillinger til norske myndigheter om å styrke innsatsen.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne kommer til frokostmøtet for å redegjøre for regjeringens oppfølging av dette arbeidet. Dette følges av innlegg fra flere organisasjoner, med fokus på noen av de viktigste utfordringene i kampen for et etnisk likestilt samfunn.

Sivilsamfunnets alternative rapport om norske myndigheters oppfølging av FNs rasediskrimineringskonvensjon (ICERD) var resultatet av et samarbeid mellom 18 ulike norske organisasjoner, og den endelige rapporten fikk tilslutning av hele 24 organisasjoner.

Arrangører: MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Skeiv Verden, Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg, Kirkens bymisjon Oslo, Krisesentersekretariatet, PRESS, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), Ungdom mot rasisme, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Det mosaiske trossamfunn i Norge, Utdanningsforbundet, Foreningen for interkulturell psykologi, FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, Romers Rettigheter, Norske kveners landsforbund, Romanifolkets/Taternes senter, Norske Kvinners Sanitetsforening og Antirasistisk Senter.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.