28 Apr 2021 | 

28 Apr 2021 | 

Hvordan gjenreise humaniteten i møte med de papirløse?

Her kan du se innlegg fra ordførere og andre fra seminaret 4. mars.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Den 4. mars arrangerte Antirasistisk Senter, i samarbeid med en rekke andre organisasjoner og foreninger, et seminar med fokus på papirløse.

Mange lever iblant oss som “papirløse”, det vil si uten lovlig opphold, år etter år. Mange av dem lever under svært vanskelige forhold, med dårlig tilgang til og med på grunnleggende helsetjenester. Konsekvensen er liv som går med til unødig lidelse, fortvilelse og maktesløshet. En del har ventet lenge på et amnesti som stadig ikke er gjennomført. Et sentralt spørsmål som ble tatt opp under seminaret, som ble holdt til minne om Yemane Teferi,  var hvorfor vi trenger en løsning for lengeværende papirløse, og hva løsningen bør være?

Her kan du se noen av innleggene fra seminaret:

Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit. 

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.

Ordfører i Bergen, Marthe Mjøs Pedersen.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen.

Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland.

Leder for Arbeiderpartiet i Stavanger, Frode Berge.

Arrangører: Mennesker i Limbo, Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd, Rettferdighet i asylpolitikken (RIA), Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), Foreningen av tolvte januar, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Norsk Folkehjelp, Amnesty International Norge, Mennesker i Limbo, Refugees Welcome Norway, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Vergeforeningen Følgesvennen, Antirasistisk Senter.

(Seminaret skulle opprinnelig vært  avholdt 8. januar til minne om Yemane Teferi, som på denne datoen i 2016 døde etter å ha tilbrakt det meste av livet på flukt, og mer enn 20 år i asylmottak.)

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.