10 Aug 2016 | 

Hvordan kan vi få et bredere mangfold i arbeidslivet?

Antirasistisk Senter arrangerer sammen med en mengde andre organisasjoner debatt om mangfold i arbeidslivet. Debatten arrangeres som en del av Arendalsuka 2016.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Hvordan skal det nye NAV realisere et mangfoldig arbeidsliv?
Er regjeringens virkemidler tilstrekkelige?

Antirasistisk senter, Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK), Krisesentersekretariatet, Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Menneskerettsalliansen, MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, Norges Handikapforbund (NHF), Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD), Reform – ressurssenter for menn, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Samisk kvinneforum, Statens seniorråd og Unge Funksjonshemmede arrangerer debatt om mangfold i arbeidslivet under Arendalsuka 15.-20. august 2016.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.