16 Feb 2015 | 

Hvorfor vi demonstrerte mot Lars Vilks

Ytringsfriheten er under angrep. Ett menneske har mistet livet i et attentat rettet mot Lars Vilks. Utenfor synagogen i København ble en mann henrettet fordi han var jødisk. Det kjennes som at et mørke senker seg over Skandinavia.

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Ytringsfriheten er under angrep. Ett menneske har mistet livet i et attentat rettet mot Lars Vilks. Utenfor synagogen i København ble en mann henrettet fordi han var jødisk. Det kjennes som at et mørke senker seg over Skandinavia.

Vi går inn i en tid hvor mange må tenke sikkerhet når man arrangerer det som skal være dagligdags, selvsagt og helt ufarlig: En offentlig debatt. Demokratiet vil stå det av, men det har kostet, og det er grunn til å frykte at det vil koste mer.

Vernet av ytringsfriheten står i sentrum nå. Flere har derfor spurt hvorfor vi demonstrerte mot Lars Vilks da han holdt foredrag på Deichmanske bibliotek i Oslo sist høst, og spesielt hvorfor vi mente at dette foredraget ikke burde gis legitimitet av en kommunal arena.

Denne saken handler også om ytringsfriheten, men om ytringsfriheten til Malcolm Mamodou Jallow. Jallow er en svart svensk politiker for Vänsterpartiet, og dessuten leder for Afrosvenskernas riksförbund. Han er også en synlig person i offentligheten. Den høyreekstreme svenske provokatøren Dan Park har derfor valgt å framstille Jallow sterkt sjikanøst på flere postere, som henholdsvis lynsjet og som en rømt slave. Jallow var identifisert på posterne med både navn og bilde. Dette utløste trusler mot Jallow.

En annen svart mann ble framstilt som lynsjet på den samme posteren. Denne mannen ble framstilt slik med bakgrunn i at både han og hans sønn hadde blitt brutalt angrepet på åpen gate en tid i forveien. Resultatet av Dan Parks poster var at voldsofferet måtte gå i dekning. Grov personsjikane mot navngitte personer som dette, er også et angrep både på ytringsfriheten og på medmenneskers sikkerhet.

Vilks sier helst ikke så mye om Dan Parks sjikane av voldsofferet. Vilks er imidlertid tydelig i sitt forsvar av sjikanen av Jallow. Vilks forsvarer ikke bare Dan Parks rett til å framstille Jallow som lynsjet og som en rømt slave. Vilks forsvarer budskapet. Som en del av rettferdiggjørelsen har Vilks uttalt at en svart politiker har makt helt og holdent fordi han er svart. Jallow er, slik Vilks framstiller ham, en person som roper opp om rasisme for ofte. Dermed er sjikanen på et vis rettferdiggjort. Dette er ikke bare et prinsipielt forsvar for Dan Parks ytringsfrihet til å sjikanere. Det er et forsvar for sjikanen.

Dette er en vesentlig del av bakgrunnen for at vi demonstrerte mot Vilks’ foredrag på Deichmanske bibliotek i Oslo sist høst. Vilks skulle forsvare sjikanen av Jallow, men verken Jallow eller noen av de andre Dan Park har hetset, var på noe vis invitert til å gi sitt tilsvar. Vi mente at dette ikke fortjente å gis legitimitet av hovedstadens bibliotek, og det uten motytringer. Derimot møtte vi Lars Vilks til debatt på Dagsnytt Atten.

Vilks har også forsvart at Dan Park har hengt beholdere med Zyklon B utenfor en synagoge. Det er behov for motstand mot all ekstremisme. Det er her Lars Vilks blir problematisk. Han er med rette en sterk motstander av islamistisk ekstremisme, men samtidig har han opptrådt som en forsvarer av en høyreekstremist som Dan Park.

Det er ingen tvil om at Vilks’ ytringsfrihet er truet. Han har derfor et klart krav på demokratiets støtte. I en viktig forstand har han også krav på vår støtte. Samtidig forblir vi sterkt uenige med ham. Vi kan ikke se at Vilks fremmer ytringsfriheten for alle. Men vi må alle, innenfor demokratiets rammer, likevel forsvare hans ytringsfrihet.

Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.