11 Sep 2014 | 

I Rabinowitz ånd

Moritz Rabinowitz var i sin tid en markant skikkelse i Haugesund, som viste et ekte engasjement for toleranse og medmenneskelighet. Nå lever engasjementet hans videre gjennom Rabinowitz- seminaret, som i år har fått tittelen «Adgang forbudt!».

Anne Marie Mollen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.