14 Dec 2015 | 

«Ikke et egnet sted for barn»

“Rune Berglund Steen skrev i 2012 utførlig om problemet Trandum i «Svartebok over norsk asylpolitikk». Han hadde arbeidet med asylsøkere i mer enn 10 år, og intervjuet mange som hadde vært innesperret i leiren,” skriver Sven Egil Omdal.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.