10 Mar 2016 | 

Ikke til stede

Det bor barn i Norge som ikke får gå på skole. Noen av dem har fått endelig avslag på asylsøknaden, noen er barn med Dublinstatus. Disse barna skal etter planen sendes ut av Norge, men blir av ulike grunner boende i flere år. I det øyeblikket barna får det endelige avslaget er det slutt på å gå på skole. Barnekonvensjonen slutter å gjelde for disse barna. Press har laget en kampanje for å sette søkelyset på denne urettferdigheten.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.