10 Mar 2016 | 

Ingen ekstremisme i våre gater

“Samtidig vil muslimfiendtlige krefter se demonstrasjonen som enda et «bevis» på at muslimer som sådan utgjør et problem. Det er selvsagt mye lettere for etniske nordmenn å generalisere om muslimer enn vi noen gang gjør om oss selv. Ingen vil eksempelvis tro at Odins soldater er representative for nordmenn generelt – eller engang for innvandringsmotstandere generelt,” skriver Rune Berglund Steen i Dagbladet.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.