15 Sep 2014 | 

15 Sep 2014 | 

Ingen garantier for rettssikkerhet

Rune Berglund Steen svarer Utlendingsnemndas direktør Ingunn-Sofie Aursnes i Aftenposten søndag 14. september. Steen kritiserer Aursnes for å presentere hvordan nemnda jobber i teorien og underslå at de fleste vedtak blir fattet uten at nemndsleder har møtt asylsøkeren.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.