14 Feb 2014 | 

Innsamlingsaksjon: Bli med i kampen mot høyreekstremisme i Tsjekkia

Anne Marie Mollen

Skribent

Tsjekkia har et økende problem med høyreekstremisme og nynazistiske grupperinger. De organiserer ukentlige demonstrasjoner i gatene i flere av landets største byer med skremmende bred oppslutning fra vanlige folk. Etter en pause i vinter begynner nå en ny runde med disse gateopprørene.

Målet for demonstrasjonene er romfolket, en allerede marginalisert folkegruppe i Tsjekkia. Demonstrantene er svært aggressive og målet er fysiske angrep på romfolket. Flere ganger har høyreekstremistene lykkes med å angripe enten personer eller deres eiendom.

MOTSTANDEN
Konexe er en tsjekkisk antirasistisk organisasjon som jobber med å beskytte romfolk mot voldelige angrep. De opptrer som menneskelig skjold under demonstrasjoner og arbeider systematisk for å sørge for at politiet beskytter romfolket mot høyreekstremistene. Representanter fra Konexe har uttalt at hvis demonstrantene én gang skulle lykkes med å trenge igjennom politisperringene, kan resultatet bli katastrofalt.

Arbeidet mot nynazistene pågår nesten kontinuerlig, og de frivillige i Konexe bor derfor i soveposer store deler av året. De har minimale ressurser og et akutt behov for økonomisk bistand.

I et Europa hvor høyreekstreme grupper har vært på frammarsj de siste årene, har Antirasistisk Senter besluttet en av organisasjonene vi vil prioritere å støtte er Konexe. Vi trenger din hjelp!

HVORDAN HJELPE?
Hvis du ønsker å delta i kampen mot høyreekstremisme, kan du sette inn et beløp på Antirasistisk Konto 5017 050 8790 (merket “Tsjekkia”). Alle bidrag mottas med stor takk!

FREDELIGE VIRKEMIDLER
For oss er det en forutsetning at organisasjonene vi støtter benytter ikke-voldelige virkemidler. Vi har selv vært i Ostrava for å delta i en av motdemonstrasjonene (les mer her: http://radikalportal.no/2013/11/04/nar-nynazistene-marsjerer/), og vil også videre holde tett kontakt med Konexe.

MER INFORMASJON
Her er en video fra en demonstrasjon i Duchcov i Tsjekkia fra juni 2013. Filmen er tekstet på engelsk, så det er lett å få med seg den svært hatefulle retorikken de bruker: http://www.youtube.com/watch?v=ccDeYCTRXS8&feature=youtu.be

Sånn rekrutterer høyreekstremistene til neste demonstrasjon:http://www.youtube.com/watch?v=0J3rta2DBY8&feature=youtu.be

Konexes Facebookside: https://www.facebook.com/konexeinenglish?fref=ts

Artikler om demonstrasjonene og annen informasjon relatert til romfolkets situasjon i Tsjekkia og Europa: www.romea.cz

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.