1 Dec 2014 | 

Interne grenser: nye former for migrasjonskontroll i Norge

Anne Marie Mollen

Skribent

Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning inviterer til seminar på Litteraturhuset, onsdag 3. desember fra kl. 14.00-16.00

Migrasjonskontrollen i Norge tar stadig nye former. Tradisjonelt har kontrollen av utlendinger foregått ved landets grensestasjoner, men det skjer nå en glidning mot at nasjonalstatens utside blir ivaretatt ved hjelp av nye former for kontroll innenfor landets grenser. Strafferettslige virkemidler og ulike tiltak som oppleves som straff, benyttes i økende grad som en del av utlendingskontrollen og fører til uklare grenser mellom migrasjon og kriminalitet.

I dette seminaret setter Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning fokus på den pågående desentraliseringen av norsk grensekontroll, fra den tradisjonelle grenseposten til fortau, leiligheter og legekontor rundt omkring i landet. Vi ønsker forskere, byråkrater, studenter og andre migrasjonsinteresserte velkommen til orientering og debatt om norske myndigheters håndheving av utlendingsloven innenfor landets grenser gjennom tre aktuelle tema:

  • Krimmigrasjon: migrasjon, grenser og straff
    (Katja Franko Aas, Universitetet i Oslo)
  • (U)lovlig helsehjelp til irregulære migranter
    (Marry-Anne Karlsen, Universitetet i Bergen)
  • Beretninger fra kriminalstatistikkens grenseland
    (Sigmund Mohn, Universitetet i Oslo)
  • Leder for Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen kommenterer

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.