10 Aug 2016 | 

Islam Net skader fellesskapet

Det bekymrer oss at ytterpunktene står så sterkt i det norske samfunnet. Det vi trenger er å styrke fellesskapet, og å finne sammen i et bredt sentrum. Det bekymrer oss spesielt at en ytterliggående organisasjon som Islam Net står så sterkt blant en del unge muslimer. Islam Net er per i dag en av landets største og tristeste blindveier, skriver Rune Berglund Steen og Shoaib Sultan i VG.

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Det bekymrer oss at ytterpunktene står så sterkt i det norske samfunnet. Det vi trenger er å styrke fellesskapet, og å finne sammen i et bredt sentrum.

Det bekymrer oss spesielt at en ytterliggående organisasjon som Islam Net står så sterkt blant en del unge muslimer. Islam Net er per i dag en av landets største og tristeste blindveier. Alt for mange unge muslimer går seg vill her i et verdensbilde som handler mye om å bygge barrierer, i en tid hvor vi sårt trenger å bygge dem ned.

På et nivå kan det være lett å forstå at en del oppvoksende muslimer søker mot et ytterpunkt som Islam Net for identitet og bekreftelse. Alt for mange muslimer opplever det norske samfunnet som ekskluderende, og ikke uten grunn. Når man er omgitt av nesten konstant mistenkeliggjøring, kan det være naturlig for noen å søke trygghet i en forsterket identitet.

Likevel blir det ikke riktig å velge seg en identitet som i sin tur er minst like fordømmende – hvis ikke mer – overfor andre mennesker. Den strenge, doktrinære utgaven av islam som fremmes av Islam Net, hjelper oss ikke til å leve sammen på tvers av tro, legning og kjønn, men skjerper frontene.

Denne tilnærmingen til samfunnet er kort sagt like dårlig egnet til å bygge ned barrierer som Human Rights Service sin tilnærming. Begge organisasjonene representerer ytterpunkter som evner lite mer enn å så splid, og gi næring til fiendebilder, mistillit og fordommer.

Islam Net presenterer seg selv utad som den eneste rette formen for islam, og opptrer fordømmende og noen ganger sjikanøst overfor muslimer som følger andre retninger innen islam. Faktum er imidlertid at Islam Net representerer en liten retning innen det store fellesskapet som utgjøres av islam. Salafismen er en moderne retning, delvis forbundet med det undertrykkende saudiarabiske kongedømmet. Det enkle faktum er at det store flertallet av verdens muslimer ikke følger salafismen. Islam Net representerer dermed ikke en selvsagt muslimsk vei, en vei alle muslimer må følge, men tvert om et langt smalere valg.

Det er ingen tvil om at muslimer utsettes for diskriminering, eller om at muslimhatet har vokst de siste årene. I en tid hvor de som fremmer frykt og hat mot muslimer får mye plass, er det desto viktigere for oppvoksende muslimer å huske at det norske samfunnet er mye bredere og større enn de hatske stemmene. En del etniske nordmenn diskriminerer ved jobbintervjuer, men flertallet gjør ikke det. En del etniske nordmenn diskriminerer ved boligsøk, men flertallet gjør ikke det.

Og husk spesielt dette: Det siste året har etniske nordmenn gått mann av huse for å hjelpe flyktninger, mange av dem muslimer. Refugees welcome har blitt en folkebevegelse landet over. Andre har reist til de greske øyene for å ta imot nødlidne mennesker der. Her står muslimer og ikke-muslimer side om side for å hjelpe, uten hensyn til aktørene som ønsker å så splid, eller som sitter ved sine tastaturer og sprer fordommer og hat. Det er viktig ikke å stirre seg blind på aktørene som lager de største og styggeste overskriftene om muslimer. Det store flertallet av etniske nordmenn er rett og slett langt mer åpne, ikke minst i møte med enkeltmennesker.

Dette er en tid preget av brytninger. Velger man Islam Net, er man selv med på å gjøre samfunnet mer preget av splittelse og menneskelig avstand. Det er mange her som ønsker å leve i fellesskap, både etniske nordmenn, muslimer og andre. Den veien finnes også. Velg den.

Rune Berglund Steen, sammen med Shoaib Sultan

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.