3 Aug 2016 | 

Islam Nets diskrimineringshjelp

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Islam Net tilbyr nå muslimer hjelp til å finne leiebolig. Den hjelpen kommer med en ubehagelig bismak.

Det er ingen tvil om at det foregår markant diskriminering på boligmarkedet, som på flere andre samfunnsområder. Da vi selv rykket inn parallelle boligannonser, fikk “Ulf” og “Karin” dobbelt så mange tilbud om leiebolig som “Ali” og “Laila”. Begge parene ville ha fått seg bolig, men “Ali” og “Laila” hadde en langt dårligere tilgang på boliger kun ut fra navnene.

Jeg er likevel svært skeptisk til at man skal begynne å opprette hjelpetilbud spesifikt for enkelte religiøse grupper, slik Islam Net har gjort. Hvis dette enda hadde vært bistand til alle grupper som utsettes for diskriminering på grunn av religion, etnisitet, hudfarge, mv., ville det i alle fall på dette punktet vært ryddigere. Mange som opplever diskriminering på boligmarkedet, ikke minst med afrikansk bakgrunn, vil imidlertid ikke kunne bruke denne hjelpesiden. Tilnærmingen blir – alle grupper for seg selv.

Det mest problematiske er imidlertid at hjelpesiden er drevet av Islam Net, en organisasjon som selv fremmer negative holdninger til både homofile og andre muslimer, i tillegg til kjønnssegregering. Dette er dermed et trist eksempel på hvordan en høyst reell diskriminering av muslimer kan brukes av en ytterliggående organisasjon som Islam Net for å posisjonere seg.

Men problemet begynner altså i dette tilfellet ikke med Islam Net – problemet begynner med alle dem som er skeptiske til å få en muslim som leietager, ofte uten å kjenne en eneste muslim. De legger veien åpen for denne typen problematiske tiltak.

Nyhetsoppslag: Muslimer nektes bolig – får hjelp på Facebook.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.