24 May 2016 | 

– Ja, raseprofilering er et norsk problem

– I praksis er det slik at raseprofilering ikke slås ned på fordi man unnlater å registrere praksisen og dermed ikke har tall på hvor mange som blir stoppet på sviktende grunnlag, sier Mina Adampour til Utrop.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.