3 Feb 2015 | 

Shoaib Ervin krenket

KRENKA OVER DÅRLIG HUMOR: Ervin Kohn og Shoaib Sultan syntes kunnskapsnivået ved KRENK 2015 var påfallende lavt. Foto: Lars Eivind Bones

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.