2 Nov 2015 | 

Johan Galtung underminerer egen troverdighet ved å legitimere antisemittiske teorier

“Galtung har på alvorlig vis underminert sin troverdighet som fredsforsker ved å søke å gi legitimitet til antisemittiske teorier som har gitt verden alt annet enn fred. Institusjoner som velger å invitere ham, bidrar til å gi fortsatt tyngde til en mann som per i dag bruker sin posisjon til å spre antisemittiske myter.” Rune Berglund Steen og Shoaib Sultan i Aftenposten.no 30. oktober.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.