30 Jun 2020 | 

Kampanjelansering Antirasistisk dugnad

Målet er å synliggjøre den rasismen mange nordmenn med minoritetsbakgrunn har blitt og blir utsatt for i hverdagen

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Antirasistisk Senter lanserer, i samarbeid med ildsjeler i kommunikasjonsbransjen på tvers av byråtilhørighet, Clear Channel, fotograf Marcel Leliënhof, og en rekke andre holdningskampanjen Antirasistisk dugnad.  Kampanjen er, som navnet tilsier, laget på dugnad-alle bidragsytere har stilt opp gratis fordi de ønsker å bidra aktivt inn i antirasistisk arbeid. Målet er å synliggjøre den rasismen mange nordmenn med minoritetsbakgrunn har blitt, og blir, utsatt for i hverdagen:

– Rasisme finnes i Norge. Jeg har opplevd det, og mange andre har opplevd det. Grunnen til at vi skal komme sammen for å fikse dette, er for de som kommer etter oss. Vi skylder dem å skape en bedre verden, sier varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam, som er en av deltakerne i kampanjen.

Clear Channel har stilt flere av sine flater rundt i landet til disposisjon for kampanjen:

– Menneskelige rettigheter er ekstremt viktig for oss, og fairness er en av grunnverdiene i Clear Channel. Derfor er det spesielt viktig for oss å støtte oppunder denne kampanjen, sier Dennis H. Nyegaard, Country Manager i Clear Channel. 

De siste ukenes grusomme hendelser i USA har skapt sterke reaksjoner over hele verden. Også her i landet. I demonstrasjoner og presseoppslag har rasistiske ytringer, holdninger og handlinger blitt møtt med solid motstand:

– Som med MeToo-bevegelsen har historier om hverdagsrasismen blitt delt i sosiale medier de siste ukene. Mange kjenner nå på et ønske om, og et behov for, å bidra aktivt. Gjøre noe mer varig enn kun å poste en svart firkant på Instagram, sier Charlotte Kristoffersen, Arnt Heggli, Kristine Nergaard og Martine Flatlie, som er initiativtakerne bak kampanjen.

Skal vi få bukt med rasisme, må vi anerkjenne, peke på, og opplyse om hvor hvordan rasisme forekommer i hverdagen.

De forteller at tilbakemeldingene har vært utelukkende positive, og at det var mange som ønsket å delta:

-På tross av engasjementet vi har sett de siste ukene, finnes det også de som hevder at rasisme ikke er et problem i Norge. Historiene som deles, både i sosiale medier og andre steder, er smertefulle bevis på at de tar feil.  I denne dugnadskampanjen bidrar kjente og ikke fullt så kjente nordmenn, ved å dele en sterk og personlig erfaring med hverdagsrasisme. Hver enkelt historie er et sterkt vitnesbyrd om at det fremdeles finnes holdninger i samfunnet vårt som splitter, ikke samler. Ved å løfte frem disse historiene, er målet å bidra til en bevisstgjøring og holdningsendring, og å gi rasismen motstand, sier de fire.

Rasisme må synliggjøres

Målet med kampanjen er å synliggjøre den rasismen mange nordmenn med minoritetsbakgrunn har blitt, og blir, utsatt for i hverdagen. På sikt er målet at kampanjen vil motivere flere til å engasjere seg aktivt i kampen mot rasisme, og at flere våger å dele egne erfaringer med rasisme:

-Det viktigste du kan gjøre er å være en aktiv antirasist, og stå opp mot rasisme når du er vitne til det. Første steg på veien er å bli bevisst sine egne fordommer, og tenke over hva man kan bidra med i de maktsituasjonene man noen ganger kan være i, som arbeidsgiver, kollega, lærer, politibetjent, tilfeldig vitne til rasisme på bussen. I tillegg kan man gjerne støtte en antirasistisk organisasjon. Det kan være oss, eller andre, som Organisasjon mor Offentlig Diskriminering (OMOD) eller African Student Association,  sier leder for Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen.

– Vi setter utrolig stor pris på innsatsen til alle som har bidratt inn mot denne kampanjen. Fra vi først ble kontaktet om initiativet og til kampanjen lanseres, har det bare gått et par uker. En viktig del av tanken er at det antirasistiske øyeblikket norsk offentlighet nå er inne i, ikke må bli borte. Vi håper kampanjen vil bidra til at folk tar dette engasjementet med seg inn i sommeren – så fortsetter jobben mot rasisme for fullt igjen til høsten, sier Berglund Steen.

I kjølvannet av demonstrasjonene mot politivold og rasisme de siste ukene ser vi at flere reagerer med undring og overraskelse på de eksemplene på rasisme som finner veien ut i tradisjonelle eller sosiale medier. Mange er overrasket at vi har rasisme i Norge i dag, mange tror det ikke er sånn «her hos oss».

Det er en belastning å dele slike historier, og det burde være unødvendig. I en ideell verden hadde rasisme vært et fenomen som bare var å finne i historiebøkene, men dit har vi dessverre ikke kommet ennå. Skal vi få bukt med rasisme, må vi anerkjenne, peke på, og opplyse om hvor og hvordan rasisme forekommer i hverdagen. Akkurat nå er det mange som ikke er kjent med denne delen av norsk virkelighet, mer åpne enn vanlig for å ta til seg slike erfaringer. Vi mener derfor det er riktig og viktig å bruke muligheten så godt vi kan.

Sitatene som brukes under bildene i kampanjen er deltakernes egne. Vi har gått noen runder internt i Antirasistisk Senter på om det er riktig å gjengi dem i sin helhet, spesielt fordi noen av dem omfatter rasistiske uttrykk. Dette kan vekke negative følelser hos personer med minoritetsbakgrunn som møter på plakatene, noe vi selvsagt ikke ønsker. Det er snakk om ord Senteret helt klart mener ikke bør brukes, verken i beskrivelsen av eller i møte med andre mennesker.

Da vi fremdeles velger å la sitatene i kampanjen stå som de er, er dette fordi de er reelle eksempler på noen av de nedsettende ordene melaninrike mennesker møter i hverdagen. Ordene er vonde, men sitatene gjengir virkeligheten – de beskriver reelle opplevelser de vi har portrettert har hatt. Det er verken naturlig eller riktig av oss å legge føringer for om de fullt ut kan dele disse opplevelsene.

Ønsker du å dele bildene fra kampanjen eller bidra med dine egne opplevelser og tanker rundt temaet, benytt emneknaggen #aktivmotrasisme når du poster i sosiale medier

Tusen takk til alle som stilte opp og bidro til å realisere denne kampanjen! Det hadde ikke blitt noe uten dere:  

Clear Channel ved Peder Aarum

Marcel Leliënhof

Mathias Ertnæs

Kristoffer Skjæringrud (Kiffa)

Martine Flatlie

Grace Bullen

Kamzy Gunatarnam

Yngvar Andersen

Daniel Hatland

Abubakar Hussain

Abid Raja

Adriana Joseph

Iman Meskini

Trine Lise Olsen

Sebastian Zalo

Felipe “Fela” Orellana

Linda Tinuke Strandmyr

Tobias Bashevkin

Marte Schei, Brandpeople

Julianne Fjørtoft, Brandpeople

Arnt Heggli

Kristine Nergaard

Charlotte Kristoffersen

Manbir Plaha Singh

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.