29 Apr 2014 | 

Kampen mot stillheten

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

I 1915 ble halvannen million armenere utryddet av Det ottomanske riket. Massakren var et resultat av en villet og nøye gjennomtenkt plan, et forsøk på å utslette en hel sivilisasjon. Armenerne var offer for et folkemord som snart skulle tjene som et grusomt eksempel til etterfølgelse.

Tyrkiske regjeringer har siden den gang kjempet hardt for at omverdenen skal glemme det ”armenske gjenferdet”. I alle år har den minste påminnelse om folkemordet møtt kraftig motstand, fysiske trusler og til og med mord i Tyrkia. Fornektelsen av folkemordet har motivert rasisme og hat mot armenere og andre ikke-muslimske minoriteter. Noen ønsker å fremstille anerkjennelse av folkemordet som et angrep på det tyrkiske folk og det ”tyrkiske”, i stedet for hva det i realiteten er: et angrep på folkemordfornektelse og et skritt i riktig retning for oppfyllelse av menneskerettighetene.

De siste årene har det tyrkiske sivilsamfunnet organisert minnemarkeringer for det armenske folkemordet. Kunnskap om de faktiske forhold har sakte økt, i takt med at flere og flere stemmer konfronterer den offisielle diskursen som fremmer fornektelse av folkemord.

I fjor, for første gang på nesten hundre år, ble en internasjonal delegasjon bestående av europeiske antirasister, menneskerettighetsaktivister og armenske ledere, med i minnemarkeringen i Tyrkia. Dette kom som et svar på det tyrkiske sivilsamfunnets anmodning om solidaritet fra det internasjonale samfunn. Sammen har vi vist at vi er mange flere som anerkjenner og minnes det armenske folkemordet enn de som fornekter det. Vi har vist at en del av det tyrkiske samfunnet er sterkt befestet i verdier som demokrati og menneskerettigheter, og er klart til å konfrontere fortiden.

I år samles menneskerettighetsaktivister, antirasister, engasjerte medborgere, akademikere og kunstnere fra Tyrkia og resten av Europa, i Tyrkia den 24. april for å minnes det armenske folkemordet. Selv om det er nesten hundre år siden folkemordet, lever minnet fortsatt med oss i dag.

Initiativet er grunnet i forsoning, solidaritet, rettferdighet og demokrati.

Det er et initiativ grunnet i forsoning, da minnemarkeringen er en anledning både for medlemmer av den armenske diasporaen og tyrkiske armenere til å sørge åpent over sine forfedre. Samtidig er det en anledning for tyrkiske enkeltpersoner og organisasjoner til å be om tilgivelse fra ofrenes etterkommere.

Det er et initiativ grunnet i solidaritet mellom alle som kjemper for anerkjennelse av historien. Skillet står ikke mellom tyrkere og armenere, men mellom dem som kjemper for annerkjennelse av folkemordet, og dem som fornekter det. Enkelt sagt: Det er ikke et spørsmål om opprinnelse, men om muligheter for fremtiden.

Det er et initiativ grunnet i rettferdighet. Som Elie Wiesel har sagt: ”Folkemord dreper to ganger. Den andre gangen gjennom stillhet”. Fornektelse er videreføring av folkemord, og folkemord er det groveste uttrykket som rasisme kan føre til. Å kjempe mot fornektelse er et forsøk på å lege et traume som overføres både blant armenere og tyrkene fra generasjon til generasjon. Denne kampen er derfor også en del av kampen mot rasisme, og for et mer likeverdig og rettferdig samfunn. Den gir nye generasjoner muligheten til å se sammen mot fremtiden.

Det er sist, men ikke minst, et initiativ grunnet i demokrati.  Ikke bare fordi det å fjerne tabuet rundt folkemordet er en nødvendig forutsetning for å fremme ytringsfriheten i Tyrkia, men også fordi, som forfatteren Jorge Semprún ofte sa, demokrati forutsetter det sivile samfunnets vitalitet. Et styrket samhold mellom ulike sivilsamfunn vil styrke alle som kjemper for demokrati i Tyrkia og resten av Europa.

Derfor samles vi i Tyrkia 24. april for å minnes det armenske folkemordet, og vi oppfordrer alle som støtter disse prinsippene til å hjelpe oss i arbeidet for å avslutte snart 100 år med folkemordfornektelse.

Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter, på vegne av en bred sammenslutning av europeiske organisasjoner og enkeltpersoner

 

Publisert i Dagsavisen 28. april 2014. Les listen over tilsluttede her – og signer oppropet!

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.