29 Jul 2016 | 

Kan være straffbart å nekte flyktninger adgang

” Av det som kommer fram i saken kan ikke vi skjønne annet enn at eierne av Nissegården her handler klart i strid med diskrimineringsloven, ved å stenge ute en hel gruppe av mennesker på grunn av bakgrunnen deres. (…) Vi lever i et demokrati, og en viktig del av dette demokratiet er også retten til å ikke utsettes for diskriminering,” sier Maria Wasvik til Gudbrandsdølen Dagningen.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.