23 May 2024 | 

23 May 2024 | 

Khalid med Siva og Colin

Maria Wasvik

Redaktør

Khalid Salimi ble valgt til leder i 1984 da Antirasistisk Senter ble etablert. Samme år arrangerte Senteret antirasistisk kulturuke. Dette bildet er fra ett av arrangementene, og viser jubilanten flankert av innledere fra London, S. Sivanandan, leder for Institute of Race Relations og filmskaperen Colin Prescod

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.