9 Sep 2014 | 

Kill them! Kill them!

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

For 25 år siden (29. juli 1989) ble Ali Ghazanfar Shah og Nawas Mohammed knivstukket og drept på åpen gate i Oslo. Dobbeltdrapet ble raskt omdøpt til pakistanerdrapene, og regnes som noen av de første rasistisk motiverte drapene i Norge. Mens Ali og Nawas ble stukket med kniv gjentatte ganger ble det blant annet ropt «Kill them! Kill them!» fra sidelinjen. Gjerningsmannen, Jacek Stocki, var polsk statsborger og ble dømt til 10 års fengsel i 1991. Ett år senere ble dommen omgjort til seks år, og han slapp ut etter tre. To nordmenn ble siktet for psykisk medvirkning, men ble frikjent. Saken opptok nyhetsbildet i Norge over lengre tid, og har selvsagt preget livet til de etterlatte i 25 år.

Elisabeth Gallefoss var samboeren til Ali Ghazanfar Shah i 1989 og ventet deres andre barn da han ble drept. I forbindelse med 25-årsmarkeringen for drapet har hun skrevet og gitt ut en svært personlig bok, «Kill them! Kill them! Blodige tårer…..». Forfatteren skildrer innledningsvis noen aspekter ved å leve sammen med en person med minoritetsbakgrunn i Norge. Ikke bare at paret ofte fikk ropt ukvemsord etter seg, men også hvordan ulik bakgrunn kan være en styrke. Noe av det viktigste boken tar for seg er de følelsesmessige og psykiske påkjenningene ved å bli sittende igjen etter et brutalt og meningsløst drap. Hvordan Gallefoss ble møtt av det offentlige Norge i tiden etterpå. At hun måtte gjennom en farskapssak for barnet som ble født etter sin fars død. At hun det første året ikke fikk barnetrygd for barnet fordi far ikke hadde skrevet under på fødselsattesten. Selv beskriver hun denne perioden som om hun var levende død.

Andre bidragsytere til boken er blant annet Nawas’ kjæreste fra 1989, som også var vitne til drapene. Hun beskriver følelsen av avmakt når ingen av de mange skuelystne grep inn for å hjelpe, og politiets behandling av henne og de andre pårørende som var til stede. Hvordan de to drepte blir omtalt som pakkiser av både politi og advokater. Om mangel på oppfølging ved avhør, konfrontasjon og rettssaken mot Stocki i Polen.

Boken stiller spørsmål ved mange sider av saken, og gir en dypere forståelse for hvordan det er å være etterlatt.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.